top of page

Brandlove, insanlar arasındaki duygusal ilişkilerden yola çıkarak tüketici-marka ilişkisini tanımlayan bir araştırma ve analiz modeli. Marka-tüketici arasındaki ilişkinin gücünü (Brandlove Index) ölçümlemenin yanı sıra tüketici-marka arasındaki bağın içeriğini (Brandlove Profili) tanımlıyor ve Marka Yöneticilerine gerek mevcut gerekse potansiyel müşterileri ile mükemmel bir ilişki yaşamaları için iletişimden ürün geliştirmeye, marka deneyimden itibara kadar hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiği konusunda yol gösteriyor.

Modelin çıkış noktası insanlar arasında yaşanan duygusal ilişkinin bileşenleridir. Sternberg tarafından 1986 yılında ortaya atılan Aşkın Üçgen Kuramı’na göre mükemmel aşkın üç ana bileşeni vardır: Sırdaşlık, Tutku ve Bağlılık >>>>

bottom of page